TV de Stirum

Winterseizoen 2020-2021

Inschrijving open t/m dinsdag 29 september

Inschrijven

Interesse in tennisvereniging De Stirum? Schrijf je dan gemakkelijk online in. Klik op een van de onderstaande linkjes:

Reglement Tennisschool Advance

1. Algemeen

1.1 De deelnemer hoeft geen lid te zijn van TV De Stirum om lessen te kunnen volgen. De leden van TV De Stirum hebben wel voorrang bij de indeling van de groepen en ontvangen ook subsidie van de verenging.

2. Groepen

2.1 De indeling van de groepen wordt bepaald door Tennisschool Advance in samenwerking met TV De Stirum.

2.2 Ongeveer een week voor de aanvang van de lessen ontvangt de deelnemer per e-mail bericht op welke dag en welke tijd hij/zij is ingedeeld.

2.3 Indien de deelnemer bezwaar heeft tegen de groepsindeling dient dit per omgaande te worden gemeld bij de trainer Vincent Sleeking.

2.4 De prijs van de tennislessen is gebaseerd op de aangegeven groepsgrootte van 7-9 personen. De prijzen van de verschillende lespakketten gelden bij volledige groepen. Bij onvolledige groepen zal na overleg de lesprijs of lesduur aangepast worden.

3. Lessen en les uitval

3.1 De tennislessen worden gegeven op maandag t/m vrijdag.

Mocht u verhinderd zijn om een les bij te wonen, verzoeken wij de deelnemer dit te melden via info@tennisschooladvance.nl of via 06-30988003.

3.2 Zonder tegenbericht gaat de les altijd door.

3.3 In geval van ziekte en/of blessure van de deelnemer vindt geen restitutie van lesgeld plaats.

3.4 Als lessen uitvallen door afwezigheid van de trainer wordt er een vervangende trainer ingezet of wordt er een andere datum gepland om de les in te halen.

3.5 De lessen worden gegeven in de periodes 05-10 t/m 19-03. Tijdens de schoolvakanties wordt er geen les gegeven.

4. Schade

4.1 Tennisschool Advance is niet aansprakelijk voor ongevallen en blessures opgelopen tijdens de training, tenzij ernstige nalatigheid van de trainer kan worden aangetoond.

4.2 Tennisschool Advance is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of het verloren gaan van goederen van de deelnemers.

5.  Betaling

5.1 Betaling van de lesgelden geschiedt op basis van facturering in principe twee weken na aanvang van de lesperiode.

Indien u het niet eens bent met de inhoud van de factuur, dient u voor de datum van de betalingstermijn te reclameren, met opgave van redenen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.