LTC NOHN

Tennisvereniging LTC NOHN

Zomerseizoen2020

Inschrijving staat open tot dinsdag 31 maart.

Reglement Tennisschool Advance

1. Algemeen

1.1 De deelnemers aan de tennislessen moeten lid zijn van LTC NOHN.

2. Groepen

2.1 De indeling van de groepen wordt bepaald door Tennisschool Advance in samenwerking met LTC NOHN.

2.2 Ongeveer een week voor de aanvang van de lessen ontvangt de deelnemer per e-mail bericht op welke dag en welke tijd hij/zij is ingedeeld.

2.3 Indien de deelnemer bezwaar heeft tegen de groepsindeling dient dit per omgaande te worden gemeld bij de trainer Vincent Sleeking.

2.4 De prijs van de tennislessen is gebaseerd op de aangegeven groepsgrootte van 7-9 personen. De prijzen van de verschillende lespakketten gelden bij volledige groepen. Bij onvolledige groepen zal na overleg de lesprijs of lesduur aangepast worden.

3. Lessen en les uitval

3.1 De tennislessen worden gegeven op woensdag, donderdag en vrijdag.

Mocht u verhinderd zijn om een les bij te wonen, verzoeken wij de deelnemer dit te melden via info@tennisschooladvance.nl of via 06-30988003.

3.2 Zonder tegenbericht gaat de les altijd door.

3.3 In geval van ziekte en/of blessure van de deelnemer vindt geen restitutie van lesgeld plaats.

3.4 Als lessen uitvallen door afwezigheid van de trainer wordt er een vervangende trainer ingezet of wordt er een andere datum gepland om de les in te halen.

3.5 De eerste les die uitvalt vanwege te slecht weer wordt niet ingehaald. De andere lessen die uitvallen i.v.m. het weer worden wel ingehaald.

3.6 De lessen worden gegeven in de periodes 06-04 t/m 18-09. Er wordt geen lesgegeven tijdens de schoolvakanties.

4. Schade

4.1 Tennisschool Advance is niet aansprakelijk voor ongevallen en blessures opgelopen tijdens de training, tenzij ernstige nalatigheid van de trainer kan worden aangetoond.

4.2 Tennisschool Advance is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of het verloren gaan van goederen van de deelnemers.

5.  Betaling

5.1 Betaling van de lesgelden geschiedt op basis van facturering in principe twee weken na aanvang van de lesperiode.

Indien u het niet eens bent met de inhoud van de factuur, dient u voor de datum van de betalingstermijn te reclameren, met opgave van redenen.

Reacties zijn gesloten.